Overslaan naar content

Disclaimer

Auteursrecht op inhoud

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website, zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere verschijningsvormen, behoren toe aan de Sint Maartenskliniek. Ongeacht de verschijningsvorm mag de informatie op deze website niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Sint Maartenskliniek. Zo'n verzoek kunt u indienen bij de afdeling Communicatie van de Sint Maartenskliniek.

Geen aansprakelijkheid

De Maartenskliniek aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (informatie gepubliceerd op) deze website. Ondanks de voortdurende aandacht en zorg voor actualisatie en juistheid van gegevens, kan het voorkomen dat informatie niet (meer) volledig is of niet (meer) volledig accuraat is. Aan de informatie zoals gepubliceerd op deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.