Overslaan naar content

Voorzitter Patiënten Advies Raad (PAR)

NijmegenZorgondersteuning

Beweeg met ons mee

Bij de Sint Maartenskliniek zetten we ons dagelijks in voor misschien wel onze voornaamste vrijheid: onze bewegingsvrijheid. Van een kleuter die door een hersenbeschadiging zijn armen niet goed kan bewegen, tot de thuiszorgmedewerkster met opvlammende gewrichtsontstekingen. Hier help je patiënten die hun laatste hoop op een leven met meer beweging en minder pijn vestigen op ons.

Help jij mee aan de beste zorg? 


We zijn per 1 mei op zoek naar een:

Voorzitter Patiënten Advies Raad (PAR)

6 uur per week

Nijmegen

De Sint Maartenskliniek

De Sint Maartenskliniek is de grootste behandelaar op het gebied van beweging in Nederland. We leveren hoog-specialistische, complexe zorg op het gebied van reumatologie, orthopedie, revalidatie en pijnbestrijding. Als koploper halen we regelmatig de media met onze innovaties. Zo konden enkele van onze patiënten met een dwarslaesie als eersten in Nederland weer lopen met een exoskelet.

De PAR (PatiëntenAdviesRaad)

De Sint Maartenskliniek streeft uiteraard voortdurend naar verdere verbetering van de kwaliteit van onze zorg en alle facetten daaromheen. De PAR behartigt de gemeenschappelijke belangen van onze patiënten op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Patiënten en hun vertegenwoordigers hebben vaak goede ideeën over verbeteringen en hier luisteren wij dan ook graag naar. Immers, zij kennen uit eigen ervaring de dagelijkse praktijk in de Sint Maartenskliniek. Deze vorm van medezeggenschap van patiënten brengen we in de praktijk in de PatiëntenAdviesRaad (PAR). De PAR levert een bijdrage aan de bevordering van de kwaliteit van de Sint Maartenskliniek in de breedste zin van het woord.

Jouw rol

Als algemeen lid van de PAR verwachten wij dat je:

 • vanuit jouw persoonlijke ervaring, bijvoorbeeld omdat jij patiënt of partner/familielid van een patiënt bent (geweest), een bijdrage wilt leveren aan het verbeteren van de kwaliteit;
 • geïnteresseerd bent in de gezondheidszorg in het algemeen en de Sint Maartenskliniek in het bijzonder;
 • de organisatie- en medezeggenschapsstructuur van de Sint Maartenskliniek erkent en bereid bent om binnen de kaders van deze structuren te werken;
 • beschikt over bestuurlijk inzicht;
 • goed kunt samenwerken met de Raad van Bestuur;
 • de patiëntenbelangen behartigt vanuit het collectieve patiëntenperspectief van de Sint Maartenskliniek;
 • overzicht kan bewaren en prioriteiten kan stellen;
 • bereid bent scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap.

Specifiek verwachten we van de voorzitter van de PAR daarnaast ook dat je:

 • de vergaderingen van de PAR kunt voorzitten en leiding kunt geven;
 • zorgdraagt voor het functioneren van de PAR als team en fungeert als klankbord voor de leden ervan en van de achterban;
 • tezamen met de ambtelijk secretaris de agenda verzorgt en fungeert als zijn/haar contactpersoon;
 • beslissingen kan nemen, en kan delegeren, enthousiasmeren en motiveren;
 • onderhandelingsvaardigheden hebt;
 • waar van toepassing stukken ondertekent namens de PAR;
 • de door de PAR met de instelling gemaakte afspraken bewaakt;
 • samen met de vice-voorzitter (indien nodig) de PAR in rechte vertegenwoordigt;
 • fungeert als gezicht en woordvoerder van de PAR;
 • fungeert als contactpersoon richting de RvB aangaande belangrijke aanstaande strategische veranderingen en de informatievoorziening/adviesfunctie daarin richting/van de PAR;
 • zorgdraagt voor de naleving van het PAR reglement;
 • optreedt als informateur bij de samenstelling van de PAR;
 • bereid bent om 6 uur per week te besteden aan vergaderen, contacten onderhouden en diverse taken uitvoeren;

Kandidaten die (ook) ervaring hebben met onze externe behandellocaties zoals bijvoorbeeld in Boxmeer of Woerden, nodigen we nadrukkelijk uit om te solliciteren. De PAR vergadert minimaal zeven keer per jaar (op maandagochtend). De voorzitter heeft ook twee weken voor elke vergadering een vooroverleg met de Raad van Bestuur. Naast de vergaderingen zijn er diverse bijeenkomsten waar de PAR vertegenwoordigd wordt. Leden van de PAR worden voor vier jaar benoemd en zijn éénmaal herkiesbaar voor maximaal vier jaar

Vereisten

Wat neem je mee?

Van de voorzitter van de PAR wordt verwacht dat deze:

 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • in staat is beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te kunnen vormen, met name vanuit het patiënten-perspectief;
 • zich kan inleven in de belangen van patiënten, maar ook voldoende afstand kan nemen van persoonlijke belangen;
 • actief contact onderhoudt met de achterban
 • oog heeft voor het perspectief van de Sint Maartenskliniek;
 • een kritische, positieve en open houding heeft;
 • een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling heeft;
 • in staat is tactvol doch standvastig en met doorzettingsvermogen op te treden;
 • beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Dit bieden wij

Leden van de PAR ontvangen een vaste jaarlijkse vergoeding. Ook kunnen de PAR-leden gebruik maken van een reiskostenvergoeding.

Nu solliciteren

Wil je meer weten over de rol van PAR-lid? Neem dan contact op met Lilian Briggeman, Beleidsadviseur Kwaliteit & Veiligheid en Ambtelijk Secretaris van de PAR. Ze is telefonisch bereikbaar op nummer 024-3272654 en per e-mail via [email protected]


Wil je direct solliciteren? Gebruik dan vóór 3 april de knop 'solliciteren' bovenaan deze pagina. Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de vacature eerder sluiten, reageer daarom snel. We kijken nu al uit naar jouw reactie!


De sollicitatiegesprekken vinden in Nijmegen plaats op 17 april tussen 12.30 en 17.30 uur.

Nijmegen
Zorgondersteuning

of